به نام تک مهراز هستی
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
آسمان ، زمين ، هوا ، نور و عشقي كه در چشمان تو پيداست مرا به زندگي وا
مي دارند من هر آنچه دارم از زمين تا آسمان با تو قسمت مي كنم حتي قلبم
را و هر آنچه كه هست در حضور تو فزوني مي يابد من چيزي از دست
نمي دهم خيلي چيزها بدست مي آورم حتي قلب تو را كه فكر مي كني
تسخير نشدني است من با عشق آسمان ها را هم فتح مي كنم من ديگر
آسماني ام. . . .

نوشته های پیشین
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM